Suboxone 8 mg


Suboxone innehåller en kombination av buprenorfin och naloxon. Buprenorfin är en opioidmedicin, ibland kallad narkotisk. Naloxon blockerar effekterna av opioidmedicinering, inklusive smärtlindring eller känslor av välbefinnande som kan leda till opioid missbruk.
Suboxone används för att behandla narkotisk (opiat) beroende.
Använd Suboxone exakt enligt din läkare anvisningar Följ alla anvisningar på din receptbelagda etikett och läs alla läkemedels guider. Din läkare kan ibland ändra din dos. Använd aldrig Suboxone i större mängder, eller längre än vad som föreskrivs.
Kom ihåg att behålla detta och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn, dela aldrig dina läkemedel med andra och använd endast Suboxone för den föreskrivna medicinen.
Kontakta oss med din beställnings- och leverans adress så att vi enkelt kan behandla din beställning.

100 st / 1800KR
150 st / 2200KR
200 st / 2800KR

Vi erbjuder rabatterade priser för majoriteten och regelbundna köp.

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online